'Dansen op je graf'

mijn afbeelding

Vandaag bevestigde uitvaartcooperatie DELA een bericht in de Spits over de grote verschillen in de kosten voor een graf. Onderzoek wees uit dat in de provincie Groningen de bestuurders het wel erg dol maken: in Groningen kost een graf voor dertig jaar zo'n 7000 euro, zeven kilometer verderop betaal je in Haren nog geen 300 euro.

De problematiek rond de grote verschillen per gemeente speelt uiteraard niet alleen op het vlak van de grafkosten. De ozb (onroerendzaakbelasting) is het paradepaardje voor een gemeente die krap bij kas zit. Alhoewel de overheid de 'macronorm' heeft ingesteld, zijn (extreme) verhogingen van de ozb nog aan de orde van de dag. De macronorm hanteert slechts een maximale stijgingsnorm in totale getallen. Met andere woorden: er zit een maximum aan het opvoeren van de ozb voor alle gemeenten. Wie het eerst komt, het eerst maalt! In plaats van een maximum percentage per gemeente te hanteren, is de overheid met een volstrekt absurd remmiddel gekomen.

Het feit dat gemeenten nu proberen te dansen op het graf van hun overleden inwoners, toont aan dat afspraken op rijksniveau dienen te worden gemaakt. Logischerwijs zal een graf in een grote stad meer kosten dan in een klein dorp. De lokale grondprijzen zijn uiteraard totaal verschillend. Echter, slechts 20% van de gemeenten kan op verzoek inzicht geven in de tariefopbouw van de grafkosten. Die opbouw dient gestandaardiseerd en daarmee transparant te worden gemaakt. Wederom een taak voor de overheid om gemeenten aan de teugels te houden. Het is al erg genoeg dat een graf wordt gebruikt om meer winst te generen voor de gemeentelijke begroting. Het is schandalig om burgers hun hele leven lang belasting te laten betalen en ze vervolgens op te schepen met te hoge grafkosten. Dat verdient de burger zeker niet. Dood en begraven; en de gemeente danst op je graf!
(Het nieuwsbericht is te lezen op: nu.nl)