'De Driestrijd'

Het land maakt zich op voor een turbulente verkiezingsstrijd. Net als zo'n drie jaar geleden lijkt het premierschap de hoogste inzet. Wie wordt de grootste partij? Daar zullen veel kiezers zich ongetwijfeld door laten leiden. In de praktijk betekent dit voor links een stem op de PvdA, de middenkiezers CDA en voor rechts een stem op de PVV.

Daarmee staan VVD, Groenlinks en D'66 eigenlijk wat te ruim in de peilingen. Alhoewel de echte strijd nog moet losbarsten, kan er van worden uitgegaan dat CDA, PVV en PvdA de strijd om de gunst van de kiezer zullen leiden. Balkenende en Bos lijken daarin de zwakke broeders. Als geslagen honden zijn zij beschadigd uit de kabinetscrisis en gemeenteraadsverkiezingen gekomen. Geert Wilders daarentegen heeft de wind mee en weet dat veel ontevreden kiezers hem tot en met 9 juni trouw zullen blijven.

Dat zal niet genoeg zijn voor het premierschap. Net als de laatste landelijke verkiezingen zullen Bos en Balkenende uit gaan maken wie de grootste partij en daarmee de premier van Nederland wordt. Als we echter verder kijken, komt er een groot probleem aan de oppervlakte: de twee partijen snoepen stemmen weg bij hun mogelijke, toekomstige coalitiepartners. SP, Groenlinks en D'66 zullen kleiner worden, wanneer de PvdA meer stemmers binnenhaalt. CDA zal de stemmers van D'66, Christenunie en VVD proberen binnen te halen. Daarmee ontstaat een patstelling voor een succesvolle kabinetsformatie. We zijn amper nog begonnen of de optie CDA, PvdA, PVV (en in die volgorde) lijkt de beste, maar dan ook alleen louter gebaseerd op de uitslag en niet op de programmatische overeenkomsten.

Voor nu rest ons wachten op 9 juni, met een schuin oog naar de peilingen kijken en wachten op wat komen gaat. Voorlopig valt met enige zekerheid te stellen dat Geert Wilders geen premier zal worden. Tenzij Bos en Balkenende elkaar het graf in vechten, want als dat gebeurt, is alles mogelijk.